Co zrobić, gdy agencja modelek nie dopełnia swoich obowiązków?

Zgłaszają się do mnie modelki i modele w sytuacji, gdy agencja nie wypełnia swoich obowiązków i w związku z tym chcą dochodzić swoich praw.

W takich okolicznościach istnieją pewne procedury, które można wdrożyć m.in. wystosować do agencji wezwanie do wykonania umowy lub innym razem, bezpośrednio wypowiedzieć umowę – a nawet od niej odstąpić. Wszystko zależy od treści umowy, która łączy modelkę z agencją oraz tego, co modelka chce uzyskać na koniec dnia.

W przypadku, gdy druga strona umowy nie wykonuje jej lub wykonuje ją wadliwie, „poszkodowany” ma prawo do dochodzenia szeregu roszczeń, których wybór zależny jest od sytuacji, która go spotkała i tego, co znajduje się w samej treści umowy.

Podobnie jest w sytuacji, jeżeli agencja zobowiązuje się do poszukiwania nowych zleceń – a tego nie robi lub gdy ma wysyłać modelkę na castingi – również nie wywiązuje się z tego zadania. W takich okolicznościach modelka ma prawo dochodzić wykonywania umowy przez drugą stronę.

Modelki i modele stosunkowo często chcą rozwiązać współpracę z agencją powołując się właśnie na brak współpracy z nią – niewykonanie umowy lub jej wadliwe wykonywanie. Taka podstawa zakończenia współpracy nie jest bez znaczenia, aczkolwiek, należy wziąć pod uwagę to, czy niewykonywanie umowy jest wyłącznie winą agencji, czy przyczyniła się także do tego modelka.

Pamiętaj, że zawierając umowę należy się z niej wywiązywać.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.