Co grozi modelce, jeżeli nie stawi się na potwierdzony casting lub sesję?

Bardzo często w różnych umowach zawieranych między modelkami a agencjami spotykam się z sytuacją, gdzie agencja reguluje kwestie stawiennictwa na castingach i sesjach zdjęciowych lub filmowych.

Oczywiście, agencje wyrażają zgodę na możliwość odmowy udziału przez modelkę w konkretnym castingu lub w sesji ze względów chorobowych lub w przypadku, gdy terminy kolidują z zajęciami w szkole lub na studiach.

O ile modelka ma prawo do odmowy udziału w danym castingu, jeżeli agencja wyraża na to zgodę w umowie lub, gdy mówimy tutaj o sile wyższej, lub gdy udział w wydarzeniu miałby naruszać prawa samej modelki – to w sytuacji, gdy modelka potwierdzi udział w castingu lub w sesji zdjęciowej, po czym nie stawi się na nie – agencja ma prawo do dochodzenia odpowiednich roszczeń, w tym odszkodowania od modelki.

Wysokość odszkodowania dochodzonego na zasadach ogólnych zależna jest m.in. od wysokości szkody, która powstała – a może to być koszt organizacji produkcji sesji zdjęciowej np. wynajęcie fotografa, fryzjera, czy wizażystki. Producent będzie dochodził odszkodowania od agencji, która była stroną umowy, a ewentualnie kolejno agencja od samej modelki, która umowy nie wykonała.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na treść zawieranych umów – zarówno po stronie agencji, jak i samej modelki. Postanowienia, które będą tam zawarte muszą być respektowane przez obie strony.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.