Jakie konsekwencje mogą spotkać modelkę za nieprawdziwe udzielenie informacji na karcie castingowej?

Konsekwencje mogą być mniejsze lub większe. Od prawnych konsekwencji po wizerunkowe np. brak możliwości uczestnictwa w castingach dla konkretnej marki, czy produkcji.

Prawną konsekwencją może być odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy produkcja lub klient poniosą szkodę z tego tytułu. Wysokość zależała będzie od szkody, którą poniesiono oraz jak daleko sięgało kłamstwo modelki.

Oczywiście, gdy modelka bez swojej wiedzy, wskaże nieprawdę, trzeba wtedy do sprawy podejść indywidualnie.

Kolejna sytuacja to odpowiedzialność względem agencji, która reprezentuje modelkę – jej marka rownież ucierpi, a gdy nieprawdziwie udzielona informacja dotyczy bezpośrednio jej, może powstać znaczna szkoda finansowa – np. klient zrezygnuje ze współpracy, tej jednej konkretnej, lub wielu, które były zaplanowane z tą agencją.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.