Ktoś napisał ośmieszający Cię artykuł lub posta?

Myślę, że nie muszę w tym wypadku opisywać takiej sytuacji. Ktoś, osoba, marka lub plotkarski portal napisał o Tobie artykuł lub posta, który w Twojej opinii jest krzywdzący i ośmieszający. Niszczy on Twoją markę wypracowaną przez lata.

W tym przypadku, możesz skorzystać z ochrony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących dóbr osobistych. Możesz dochodzić od naruszyciela między innymi usunięcia informacji o Tobie w artykule, opublikowania przeprosin – a nawet żądać zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Tym bardziej jeżeli dodatkowo Twój stan zdrowotny (psychiczny) obniżył się, na co masz odpowiednie dowody.

Ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących dóbr osobistych jest najistotniejszą ochroną prawną, z której może skorzystać osoba fizyczna w sytuacji naruszenia jej dobrego imienia.

Dodatkowo, jeżeli naruszenia dokonał redaktor/dziennikarz w ramach zarejestrowanego tytułu prasowego, to na podstawie Prawa prasowego masz możliwość żądania sprostowania opublikowanego tekstu. W takim żądaniu przedstawiasz między innymi treść sprostowania, Twoje dane adresowe i oczywiście składasz swój podpis. Możesz działać również przez pełnomocnika, który za przygotuje wszystko za Ciebie.

W sytuacji, gdyby poszkodowaną była firma/spółka, mogłaby ona również dochodzić roszczeń na podstawie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących dóbr osobistych – ale dodatkowo, można zwrócić uwagę także na Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podsumowując, pamiętaj, że w przypadku naruszenia Twoich dóbr osobistych zawsze masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.