Czy modelka ma prawo wysłać zdjęcia do swojej agencji?

Znacie sytuacje, w których modelki wysyłają zdjęcia do swojej agencji w celu ich opublikowania w książce, portfolio na stronie, czy w celu wysłania ich dalej potencjalnym klientom.

Czy wiesz, żeby móc to zrobić modelka musi posiadać majątkowe prawa autorskie lub zgodę na wykorzystanie zdjęć w taki właśnie sposób?

Jeżeli fotograf, twórca zdjęcia nie przeniósł na modelkę majątkowych praw autorskich lub nie udzielił licencji na korzystanie ze zdjęć, nie może ona dalej udostępniać tych zdjęć – nawet, gdy widnieje na nich jej wizerunek.

Prawo do wizerunku nie upoważnia modelki do rozpowszechniania zdjęć dalej bez zgody fotografa. Prawo do wizerunku pozwala (lub nie) na publikowanie zdjęć przez samego fotografa lub innego „właściciela” zdjęć.

Dodatkowo, w ustaleniach mailowych lub samej umowie powinna znaleźć się lista pól eksploatacji, czyli w skrócie „miejsc”, gdzie modelka będzie mogła udostępniać dalej zdjęcia.

Jeżeli chcesz wysłać swoje zdjęcia agencji modelek, musisz mieć na to zgodę fotografa.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.