Po co zawierana jest umowa z agencją modelek?

Musisz wiedzieć, dlaczego umowy między modelką a jej przyszłą agencją są zawierane.

Agencja przedstawia Ci umowę po to, aby uregulować stosunek prawny między Tobą i nią. Jej przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy z agentem w celu reprezentowania Ciebie. Wszystko musi odbywać się zgodnie z zasadami w niej zapisanymi. Twoja nowa agencja zobowiązuje się do reprezentowania Ciebie w Polsce, w innym kraju lub na całym świecie – można mówić w takim wypadku o Agencji Matce.

W umowie ustalicie warunki, na jakich będziecie współpracować ze sobą. Określicie sposób pobierania prowizji oraz jej wysokość, a także informacje na temat spłaty ewentualnego przyszłego długu. Znajdzie się tam także miejsce dla ustaleń co do utrzymywania określonego wyglądu przez czas jej trwania.

Umowa z agencją modelek zbliżona jest swoim charakterem do umów agencyjnych opisywanych w Kodeksie cywilnym. Jednakże, uznajemy ją za umowę nienazwaną i kształtowana jest według zasad swobody umów.

Agent, booker, scout lub inny pracownik agencji powinien przedstawić Ci umowę przed jej podpisaniem – np. wysyłając jej treść na maila, lub dostarczając na kolejne spotkanie.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.