video – Zakaz konkurencji w umowie z agencją

W prawie każdej polskiej umowie między modelką a jej agencją znajdziesz różne postanowienia dotyczące zakazu współpracy z innym podmiotem prowadzącym podobny rodzaj działalności. Wiele z nich nakłada ten obowiązek także na pewien czas po rozwiązaniu umowy.

 

 

Pomimo tego, że papier przyjmie wszystko, w tym przypadku będzie inaczej.

Przeczytaj też: Zakaz konkurencji w umowie o dzieło i zlecenia.

Jeżeli przeczytałeś powyższy tekst to wiesz, że w umowach o dzieło i zlecenia zakaz konkurencji obowiązuje w czasie trwania umowy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2003 r. (III CKN 579/01), stwierdził, że zakaz konkurencji po wykonaniu dzieła bez jakiegokolwiek odszkodowania dla wykonawcy jest nieważny, gdyż narusza zasady współżycia społecznego. Nie można uznać, że jest zgodne z zasadami współżycia społecznego zobowiązanie wykonawcy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu umowy bez jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Zakaz nie będzie obowiązywał po wykonaniu umowy, rozwiązaniu itp. bez ekwiwalentu pieniężnego dla drugiej strony.

Ale przecież w umowach z modelkami, agencje często ograniczają ich prawa także na czas po rozwiązaniu umowy. Czy mogą tak robić? Otóż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Możemy tylko wyciągać wnioski na podstawie innych rodzajów umów i dobrych praktyk.

Warto też powiedzieć, że pomimo tego, że umowa z agencją zawiera w sobie po części postanowienia typowe dla umów agencyjnych, umową agencyjną z Kodeksu cywilnego nie jest. W takim wypadku mówimy o umowie nienazwanych, pewnym miksie kilku rożnych rodzajów umów. Prawie jak japońskie ramen, tylko mniej strawne.

Pewnie stąd wziął się ten zakaz – prócz oczywiście z prawa pracy, o którym wspominam w starszym artykule.

W mojej ocenie, zakaz konkurencji nie będzie obowiązywał modelki po wygaśnięciu umowy z powodu jej zakończenia. W każdej z umów z którymi się spotykałem nie było mowy o jakimkolwiek wynagrodzeniu, czy odszkodowaniu na czas obowiązywania zakazu konkurencji.

Nie należy jednak wykluczać sytuacji, że taki zakaz będzie obowiązywał dalej po zakończeniu współpracy, gdyż stroną mogą odmiennie uregulować te kwestie w porozumieniu stron.

Mam nadzieję, że naświetliłem Ci problem z jakim spotkasz się zawierając taką umowę. Jeżeli artykuł przydał Ci się, udostępnij go dalej!

Jeżeli artykuł był dla Ciebie interesujący, udostępnij proszę go dalej.

Autor: Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Creativa. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Możesz do mnie pisać na kontakt@arkadiuszszczudlo.pl.